Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) różnice w zakresie obowiązków, miejscu pracy, godzinach pracy i rodzajach pacjentów między umową o pracę jako lekarz rezydent, a prowadzoną działalnością gospodarczą z dyżurów lekarskich w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) umożliwiają wybór opodatkowania "podatkiem liniowym" w wysokości 19%.

Dyżury lekarskie a podatek liniowy

Wnioskodawcą jest podatnik, będący lekarzem rezydentem ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz prowadzący działalność gospodarczą w ramach kontraktu, polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w szpitalnym oddziale ratunkowym. Miejsce wykonywania obowiązków jest różne, a godziny pracy podatnika się nie pokrywają. W przypadku umowy o pracę wnioskodawca pracuje jako lekarz rezydent na oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu w określonych godzinach od poniedziałku do piątku oraz pełni dyżury medyczne. Natomiast w ramach kontraktu, dyżury w szpitalnym oddziale ratunkowym odbywają się w różnych dniach i godzinach, nie pokrywając się z pracą na etacie.

Mężczyzna twierdzi, że zakresy czynności i wymagane umiejętności są znacznie różne w przypadku umowy o pracę i kontraktu, co sprawia, że nie można ich traktować jako tożsame. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy może korzystać z podatku liniowego według stawki 19% od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Podatnik jest zdania, że może płacić podatek według wskazanej stawki.

KIS: działalność gospodarcza lekarza uprawnia do stawki 19% podatku liniowego

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Zdaniem organu, dochody osiągnięte przez podatnika z prowadzonej działalności gospodarczej oraz z umowy o pracę jako lekarza rezydenta w dziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu nie są tożsame, a zatem podatnik może wybrać opodatkowanie tzw. "podatkiem liniowym" w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku od dochodów z działalności gospodarczej. KIS stwierdziła, że czynności wykonywane przez podatnika w ramach umowy o pracę oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie są tożsame. Przy czym, zgodnie z przepisami, "podatkiem liniowym" mogą być opodatkowane tylko te dochody z działalności gospodarczej, które nie są tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Organ zaznaczył, że w przypadku umowy o pracę jako lekarz rezydent w dziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu, głównym zakresem obowiązków jest opieka nad pacjentami z problemami związanymi z ortopedią i traumatologią narządu ruchu. Natomiast w ramach działalności gospodarczej wykonywane są dyżury lekarskie w SOR, które obejmują opiekę nad pacjentami z różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby wewnętrzne, neurologia czy chirurgia ogólna. Zakres obowiązków jest więc znacznie szerszy w przypadku dyżurów lekarskich w SOR. Ponadto, umowa o pracę jako lekarza rezydenta zwykle obejmuje pracę w konkretnym oddziale szpitala, w tym przypadku dziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Z kolei dyżury lekarskie w SOR odbywają się w innym oddziale, który może obsługiwać różne dziedziny medycyny. Oznacza to, że miejsca wykonywania czynności są różne.

Dodatkowo, KIS podkreśliła, że zarówno godziny pracy w ramach umowy o pracę, jak i dyżury lekarskie w SOR różnią się pod względem harmonogramu. Reasumując, różnice w zakresie obowiązków, miejscu pracy, godzinach pracy, rodzajach pacjentów, wymaganych umiejętnościach i współpracy z innymi służbami sprawiają, że czynności wykonywane przez podatnika w ramach umowy o pracę jako lekarza rezydenta oraz prowadzonej działalności gospodarczej z dyżurów lekarskich w SOR nie zawierają cechy tożsamości, co uprawnia do skorzystania z podatku liniowego w wysokości 19%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.46.2022.1.AS