Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że gmina nie spełnia warunków umożliwiających odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z projektem ekologicznej pracowni dla uczniów, co wynika z braku wykorzystywania projektu do odpłatnych czynności i umów cywilnoprawnych.

Projekt ekologiczny a VAT

Wnioskodawca, będący gminą zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT, zwrócił się do KIS w celu uzyskania interpretacji podatkowej dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na utworzeniu pracowni ekologicznej dla uczniów. Gmina nie zamierza pobierać opłat za korzystanie z ekopracowni ani nie będzie jej udostępniać za opłatą szkołom z innych gmin. Gmina nie planuje również wykorzystywać ekopracowni do jakichkolwiek czynności realizowanych odpłatnie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od tych wydatków.

Stanowisko KIS

KIS w odpowiedzi na zapytanie wnioskodawcy stwierdziła, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu. Organ powołał się na przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz interpretacje indywidualne Dyrektora KIS.

Według KIS, aby mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, nabywane towary i usługi muszą być wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W przypadku gminy, która nie będzie wykorzystywać efektów projektu do wykonywania odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i nie pobierze opłat za udostępnianie ekopracowni, nie zostaną spełnione warunki umożliwiające odliczenie VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.490.2023.1.AG