Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może opodatkować przychód z własnych "e-booków" sprzedawanych przez swoją stronę internetową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszącą 5,5%, gdyż taka działalność kwalifikuje się jako działalność wytwórcza.

Sprzedaż e-booków a stawka ryczałtu

Wnioskodawcą jest podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Mężczyzna planuje rozpocząć wydawanie książek w formie "e-booków" za pośrednictwem prowadzonej przez siebie strony internetowej. Jako twórca tych książek, posiadający prawa autorskie, nie musi nabywać dodatkowych praw autorskich. Nie planuje także sprzedawać praw autorskich do książek innym podmiotom. Wnioskodawca jest autorem książek i posiada prawa autorskie. Podatnik planuje sprzedawać same egzemplarze książek, nie nabywać praw autorskich do utworu ani nie udzielać licencji na korzystanie z praw autorskich innym podmiotom. Planowana sprzedaż własnych książek w formie "e-booków" przez stronę internetową jest sklasyfikowana jako "książki on-line".

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy osiągnięty przychód ze sprzedaży swoich własnych "e-booków" poprzez stronę internetową, może być opodatkowany stawką 5,5% w formie ryczałtu jako przychód z działalności wytwórczej? Podatnik jest zdania, że przychód związany ze sprzedażą własnych książek w formie "e-booków" powinien być opodatkowany stawką 5,5%.

KIS: ryczałt 5,5% dla przychodów z e-booków

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży własnych książek w formie "e-booków" za pośrednictwem swojej strony internetowej stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%. Organ podatkowy dokładnie sklasyfikował rodzaj działalności podatnika. Klasyfikacja jako "książki on-line" jest zgodna z charakterem sprzedaży "e-booków."

KIS podkreśliła, że działalność polegająca na tworzeniu i sprzedaży własnych książek w formie "e-booków" kwalifikuje się jako działalność wytwórcza, ponieważ prowadzący tę działalność podmiot tworzy nowe wyroby (książki). Ponadto, fakt, że podmiot jest twórcą tych książek i nie musi nabywać praw autorskich, nie wpływa na kwalifikację działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.828.2022.2.MM