Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że działalność barmańska, polegająca na przygotowywaniu napojów, nie kwalifikuje się jako działalność gastronomiczna, dlatego też podatnik nie może opodatkować swoich przychodów stawką ryczałtu w wysokości 3%.

Usługi barmańskie a stawka ryczałtu

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która planuje świadczyć usługi barmańskie polegające na przygotowywaniu napojów i drinków na uroczystościach okolicznościowych, takich jak wesela czy bale. Usługi będą świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej z klientem. Wnioskodawca zakupi jedynie soki, syropy i inne napoje bezalkoholowe niezbędne do wykonania usługi, natomiast alkohole będą kupowane przez klientów. W związku z tym, wnioskodawca zwrócił się do KIS z pytaniem, czy ma prawo opodatkować swoje przychody ze świadczonych usług barmańskich stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%. Podatnik jest zdania, że ma prawo do opodatkowania świadczone usługi stawką ryczałtu w wysokości 3%.

KIS: działalność gastronomiczna objęta 8,5% stawką ryczałtu

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. W opinii organu podatkowego wnioskodawca nie ma prawa opodatkować przychodów ze świadczonych usług barmańskich stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%. KIS podkreśliła, że działalność gastronomiczna, która obejmuje przygotowywanie posiłków i sprzedaż posiłków oraz towarów, nie obejmuje przygotowywania napojów, jakie będzie świadczyć wnioskodawca. Według organu podatkowego, działalność barmańska nie jest uwzględniana w definicji działalności gastronomicznej lub usługowej. W związku z tym KIS stwierdziła, że podatnik nie spełnia warunków do opodatkowania stawką ryczałtu wynoszącą 3%.

Organ podatkowy uznał, że świadczone usługi przez podatnika podlegają stawce ryczałtu w wysokości 8,5%. KIS podkreśliła, że usługi barmańskie, które polegają na przygotowywaniu napojów, mogą być zaliczane do działalności usługowej, co skutkuje zastosowaniem 8,5% stawki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.594.2022.1.JG