Spółka rolna, która otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych otrzymane świadczenie - potwierdził Dyrektor KIS.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Pewna spółka z o.o. prowadzi wyłącznie działalność rolniczą i jest opodatkowana podatkiem rolnym. Spółka otrzymała decyzję lokalizacyjną, dotyczącą inwestycji w terminal gazowy na nieruchomości, która została wywłaszczona i przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa. Spółka otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie w wysokości 2.009.626,50 zł.

W związku z tym, spółka chciała dowiedzieć się, czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka twierdziła, że odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Dyrektor KIS nie podzielił stanowiska Spółki i uznał, że odszkodowanie za wywłaszczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Organ powołał się na art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów. W związku z tym fiskus stwierdził, że odszkodowanie stanowi przysporzenie majątkowe, które podlega opodatkowaniu.

"Jednakże, co do zasady, za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny powiększa ono aktywa tej osoby prawnej.

W związku z tym, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, odszkodowanie o którym mowa we wniosku mieści się w ogólnym pojęciu przychodu i stanowi przychód z tego źródła. Wskazać bowiem należy, że odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości nie stanowi przychodu z działalności rolniczej. Nie ma z nią bezpośredniego związku i należy traktować go jako przychód z działalności pozarolniczej. Zatem, odszkodowanie to jest przychodem podatkowym, który wpływa na wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynik interpretacji jest niekorzystny dla Spółki, ponieważ oznacza, że otrzymane odszkodowanie za wywłaszczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Spółka będzie musiała uwzględnić to odszkodowanie przy rozliczaniu swojego podatku dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.294.2023.1.BJ