Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż detaliczna towarów, takich jak suplementy diety i kosmetyki z wyłączeniem wód toaletowych i perfum, za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, nie podlega obowiązkowi ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych.

Sprzedaż suplementów diety i kosmetyków online a kasa fiskalna

Podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej do Dyrektora KIS w związku z planowaną sprzedażą detaliczną towarów za pośrednictwem serwisu aukcyjnego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedmiotem sprzedaży będą suplementy diety, kosmetyki i inne drobne towary, a sprzedaż będzie odbywać się wyłącznie wysyłkowo.

Podatnik chciał się dowiedzieć, czy będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Stanowisko Dyrektora KIS

W odpowiedzi na wniosek podatnika, Dyrektor KIS powołał się na rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazał, że dostawa towarów w systemie wysyłkowym, jeżeli dostawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. KIS wskazał również, że dostawa niektórych towarów została wyłączone przez ustawodawcę z prawa do korzystania z tego zwolnienia. Szczegółowo zostały one wymienione w § 4 wspomnianego rozporządzenia. Do towarów tych należą m.in perfumy i wody toaletowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.352.2022.3.MPA