Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychód uzyskiwany ze sprzedaży wytwarzanych skarpet może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5% jako przychód z działalności wytwórczej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Działalność gospodarcza związana z produkcją skarpet a ryczałt

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w ramach, której zajmuje się produkcją skarpet. W 2023 r. planuje zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wykonywane przez nią czynności są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 14.31.99.0. W roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym wnioskodawczyni zamierza zmienić formę opodatkowania, tj. w 2022 roku, przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą 2.000.000 euro. W odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawczyni uważa, że przychody uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności mogą być opodatkowane ryczałtem w stawce 5,5%.

Zainteresowana w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy prowadzona przez nią działalność podlega opodatkowaniu ryczałtem według stawki w wysokości 5,5% na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Przychód ze sprzedaży skarpet opodatkowany ryczałtem 5,5%

Dyrektor KIS potwierdził, że przychód uzyskiwany ze sprzedaży wytwarzanych skarpet może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5% jako przychód z działalności wytwórczej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Organ podatkowy zauważył, że prowadzona przez podatniczkę działalność gospodarcza w zakresie produkcji skarpet, które wytwarza, jest działalnością wytwórczą w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W wyniku działalności wytwórczej powstają nowe wyroby, które następnie są sprzedawane. W sytuacji, gdy podatniczka wytwarza skarpety z materiałów własnych, tj. nabywanych od zewnętrznych dostawców, i powstają nowe wyroby, są spełniane przesłanki zawarte w definicji działalności wytwórczej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Z uwagi na powyższe, KIS uznała stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.731.2022.2.AA