Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli pożyczka jest objęta podatkiem od towarów i usług, nawet jeśli jest zwolniona od tego podatku – zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stosownie do art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Umowa pożyczki, która podlega VAT

Wnioskodawca - spółka, jest osobą prawną, posiadającą siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w Polsce. Zajmuje się budową budynków usługowych i mieszkalnych. W czerwcu 2023 roku pozyskała oprocentowaną pożyczkę od innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która również jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w Polsce. Umowa pożyczki spełniała przesłanki do uznania za umowę pożyczki w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz pożyczkę pieniężną w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Umowa pożyczki zawierała wynagrodzenie dla pożyczkodawcy w postaci odsetek od udzielonej kwoty. Pożyczka została udzielona ze środków obrotowych spółki, będącej pożyczkodawcą, z rachunku bankowego jednostki, które pochodzą z jej działalności. Odsetki od pożyczki będą wpłacone na konto pożyczkodawcy w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz zwiększą przychód z działalności gospodarczej.

Spółka chciała dowiedzieć się, czy prawidłowe jest jej stanowisko, że umowa pożyczki, będąca przedmiotem zapytania, jest wyłączona z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych z racji podlegania wyświadczonej usługi pod ustawę o podatku od towarów i usług.

Brak obowiązku podatkowego w PCC

Według Dyrektora KIS, umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na biorącym pożyczkę. Jednakże, istnieją sytuacje, w których czynność zawarcia umowy pożyczki jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawą do wyłączenia może być między innymi fakt, że czynność zawarcia umowy pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług. W przypadku udzielenia przez przedsiębiorcę odpłatnej pożyczki w zamian za wynagrodzenie, umowę pożyczki należy traktować na gruncie podatku od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. W związku z tym, organ stwierdził, że udzielona pożyczka, będąc objęta podatkiem od towarów i usług, nawet jeśli równocześnie zwolniona od tego podatku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

"Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak: 0111-KDIB3-1.4012.531.2023.4.MG wynika, że czynność udzielenia przez Pożyczkodawcę odpłatnej pożyczki, na rzecz Państwa (Pożyczkobiorcy), jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

A zatem, skoro opisana we wniosku umowa pożyczki jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to do przedmiotowej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana umowa pożyczki jest wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Dyrektor KIS potwierdził, że pożyczka udzielona przez spółkę, która jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jest objęta podatkiem od towarów i usług, nawet jeśli jest jednocześnie zwolniona od tego podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.220.2023.3.JKU