Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce od uzyskanej od niemieckiej spółki kwoty świadczenia w ramach umowy wyrównawczej.

Świadczenie z niemieckiej spółki a opodatkowanie w Polsce

Wnioskodawca ma podpisane porozumienie z niemiecką firmą A GmbH, która jest większościowym właścicielem firmy B, w której mężczyzna pracuje i jest udziałowcem. Porozumienie zakłada wypłatę corocznego wyrównania dla wnioskodawcy, w sytuacji, gdy firma B nie generuje zysków pozwalających na wypłatę dywidendy. W sytuacji niewypłacenia dywidendy, firma A GmbH zobowiązała się wypłacić wnioskodawcy świadczenie wyrównujące w wysokości 100.000 zł. W niemieckiej spółce wnioskodawca nie jest wspólnikiem i nie łączy go żaden stosunek prawny poza wspomnianym powyżej porozumieniem. W związku z tym mężczyzna złożył do organu podatkowego wniosek w sprawie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty, którą otrzymał od spółki A GmbH na podstawie porozumienia.

Mężczyzna uważał, że nie był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od uzyskanej kwoty. Jednakże, w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się z pytaniem, czy jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanej od spółki kwoty.

KIS: wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych

Dyrektor KIS stwierdził, że świadczenie, które wnioskodawca otrzymał od niemieckiej spółki, której nie jest wspólnikiem, kwalifikuje się jako przychód z innych źródeł na mocy art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy wskazał, że w kontekście art. 22 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód ten podlega opodatkowaniu jedynie w Polsce. W związku z tym wnioskodawca, jako rezydent podatkowy Polski, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od tej kwoty.

KIS podkreśliła, że wnioskodawca nie posiada udziałów ani innych powiązań z niemiecką spółką, poza omawianym świadczeniem. Tym samym, zgodnie z krajową ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenie to jest traktowane jako przychód z innych źródeł. Na podstawie międzynarodowej umowy między Polską a Niemcami dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania, opodatkowanie wspomnianego świadczenia jest możliwe wyłącznie w Polsce. Z uwagi na powyższe, Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za niezgodne z prawem i podkreślił jego obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu w Polsce.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.592.2023.2.JK