Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawczyni, nieprowadząca działalności gospodarczej, może opodatkować przychody z wynajmu dmuchanej zjeżdżalni ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5% do kwoty 100.000 zł.

Wynajmowanie dmuchanej zjeżdżalni a stawka ryczałtu

Wnioskodawczyni planuje zakupić dmuchaną zjeżdżalnię, którą chciałaby wynajmować. Zamierza podpisywać umowy wynajmu czasowego zjeżdżalni na określony czas z każdą osobą wynajmującą. Wynajem będzie odbywał się w okresie od wiosny do jesieni. Wnioskodawczyni skierowała pytanie do organu podatkowego czy może wynajmować zjeżdżalnię odprowadzając 8,5% podatku i rozliczając się w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28). Pytanie dotyczy również możliwości prowadzenia podobnej działalności w przyszłości, czy będzie konieczność założenia działalności gospodarczej. Podatniczka uważa, że może zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%.

KIS: wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni objęte stawką ryczałtu 8,5%

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawczynię było prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że wnioskodawczyni może opodatkować uzyskiwane przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stosując stawkę 8,5% do kwoty 100.000 zł. KIS wskazała, że działalność zarobkowa obejmuje różnorodne formy aktywności gospodarczej (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową itp.) prowadzonej we własnym imieniu, zorganizowanie i w sposób ciągły, celem osiągnięcia dochodu. W świetle przedstawionych regulacji, by działalność była traktowana jako gospodarcza, musi spełniać kryteria ciągłości, zorganizowania oraz celu zarobkowego.

Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, może skorzystać ze stawki 8,5 % ryczałtu, ponieważ przepisy przewidują formę opodatkowania dla przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy (w tym wynajmu zjeżdżalni). KIS podkreśliła, że dmuchana zjeżdżalnia jest zakupiona przez osobę prywatną i nie jest związana z działalnością gospodarczą.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.513.2022.1.MK