Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychody z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży autobusów (PKWiU 45.19.4) mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pośrednictwo w sprzedaży autobusów a stawka ryczałtu

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży pojazdów – autobusów, oznaczonych kodem PKWiU 45.19.4 (usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli). Mężczyzna planuje zawarcie umowy współpracy z polską firmą, w której będzie pośredniczył w sprzedaży autobusów. W ramach umowy odpowiedzialny będzie m.in. za pozyskiwanie klientów, prezentację produktu, dostarczanie informacji oraz monitorowanie warunków współpracy. Za świadczenie tych usług będzie otrzymywał wynagrodzenie w formie prowizji. Według wnioskodawcy przychody uzyskiwane w ten sposób powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zainteresowany w celu upewnienia się co do prawidłowości swojego twierdzenia zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie mógł opodatkować przychody z tytułu świadczonych usług 8,5% stawką zryczałtowanego podatku zgodnie z treścią ww. uregulowania.

KIS: sprzedaż autobusów opodatkowana stawką 8,5% ryczałtu

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Organ stwierdził, że przychody wnioskodawcy ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży autobusów mogą być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko, wskazując na przepisy ww. ustawy, które pozwalają na opodatkowanie przychodów z działalności usługowej stawką 8,5%. KIS zauważyła, że usługi wnioskodawcy, sklasyfikowane pod PKWiU 45.19.4, spełniają kryteria działalności usługowej, a ponieważ nie są objęte wyższą stawką ryczałtu, właściwa jest stawka 8,5%. Organ wskazał, że dokładna analiza przepisów i kategorii PKWiU, pod którymi kwalifikują się usługi wnioskodawcy, potwierdza zgodność z przyjętym stanowiskiem. Działalność wnioskodawcy nie podlega żadnym wyłączeniom ani wyższym stawkom ryczałtu, co ostatecznie uzasadnia zastosowanie stawki 8,5% ryczałtu do opodatkowania jego przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.544.2022.1.MST