Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przychód uzyskiwany ze sprzedaży usług edukacyjnych w formie szkoleń online oraz szkoleń na żywo, sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 85.59.19.0, może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% jako przychód ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85).

Sprzedaż usług edukacyjnych a opodatkowanie ryczałtem

Wnioskodawca od sierpnia 2019 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Aktualnie prowadzi sprzedaż internetową. Mężczyzna tworzy osobiście kursy internetowe o charakterze edukacyjnym. W przyszłości planuje poszerzyć swoją działalność o takie wyroby i usługi jak sprzedaż własnych e-booków, szkolenia online (grupowo oraz indywidualnie) oraz szkolenia na żywo. Podatnik oświadczył, że łączna kwota osiąganych przez niego przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła w 2021 r. kwoty 2 000 000 euro. Ponadto, wskazał, że w zakresie usług edukacyjnych w formie szkoleń online oraz szkoleń na żywo przyjął kod PKWIU 85.59.19.0.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przychód uzyskiwany ze sprzedaży planowanych usług edukacyjnych może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% jako przychód ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85).

Sprzedaż usług edukacyjnych może być opodatkowana 8,5% ryczałtem

Dyrektor KIS potwierdził, że przychód uzyskiwany ze sprzedaży usług edukacyjnych w formie szkoleń online (indywidualnych i grupowych) oraz szkoleń na żywo, sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 85.59.19.0, wnioskodawca może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% jako przychód ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85). KIS podkreśliła, że powyższe jest zgodne z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Organ podatkowy wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zależy od spełnienia określonych kryteriów. Jednym z kluczowych jest kod PKWiU odnoszący się do rodzaju świadczonych usług. W przypadku opisu działalności przedstawionego przez wnioskodawcę, który obejmuje świadczenie usług edukacyjnych sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 85.59.19.0, taki przychód może być opodatkowany 8,5% stawką ryczałtu. Jest to zgodne z ww. uregulowaniem, które precyzuje opodatkowanie usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) ryczałtem na poziomie 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.665.2022.2.IM