Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że gmina nie może skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją projektu budowy drogi.

Inwestycje drogowe gminy a prawo do odliczenia VAT

Gmina jako czynny podatnik VAT planuje zrealizować projekt związany z budową i modernizacją dróg lokalnych, działając w ramach swoich zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Realizowany projekt, ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej. Wydatki związane z projektem będą dokumentowane fakturami VAT, jednak nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Gmina chciała się dowiedzieć czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją planowanego projektu.

Stanowisko KIS

KIS wyjaśniła, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT tylko wtedy, gdy nabywane towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku gminy, towary i usługi nabywane w ramach planowanego projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych, które nie podlegają opodatkowaniu VAT. Tym samym, warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż gmina, realizując przedmiotowy projekt, nie będzie działała w charakterze podatnika VAT i nie będzie wykorzystywała majątku inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.399.2023.1.PM