Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że koszty nabycia działki oraz nakłady na jej wartość, udokumentowane fakturami, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych ze względu na charakter inwestycji zwiększających wartość nieruchomości.

Wydatki na zagospodarowanie działki a koszt podatkowy

Wnioskodawcą jest podatnik, który zakupił działkę w 2019 r. i sprzedał ją w 2021 r. Działka, którą podatnik nabył, była prawie pięciotysięcznym metrem kwadratowym i nie była zabudowana. W trakcie posiadania, wnioskodawca przeprowadził różne prace, takie jak postawienie altanki, założenie kostki, szamba szczelnego oraz wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką. Wszystkie nakłady zostały udokumentowane fakturami, na których znajduje się adres i numer działki, na której wykonywano prace. Wartość tych prac znacznie zwiększyła atrakcyjność i cenę działki przy jej sprzedaży

Podatnik skierował pytanie do KIS czy nakłady poniesione na działkę w postaci wykonania ogrodzenia i cokolika ogrodzeniowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca jest zdania, że poniesione wydatki stanowią koszt podatkowy.

KIS: wydatki na nieruchomość stanowią koszt podatkowe

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych kluczowa jest data ich nabycia. Organ wyjaśnił, ustawa o PIT nie precyzuje dokładnie pojęcia „nabycia”, co oznacza, że należy rozumieć je szeroko. Chodzi o moment uzyskania prawa własności do nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami. KIS wyjaśniła, że odpłatne zbycie działki w 2021 roku, przed upływem pięciu lat od daty nabycia, sprawia, że transakcja ta generuje przychód podlegający opodatkowaniu.

Organ uznał, że wnioskodawca może uwzględnić koszty nabycia działki oraz nakłady poniesione na jej wartość, ponieważ są udokumentowane. W opinii KIS przyjmuje się, że pojęcie nakładów można zdefiniować jako różne formy inwestycji zwiększające wartość nieruchomości. KIS podkreśliła, że poniesione wydatki przez podatnika zwiększyły wartość nieruchomości. Ponadto, nakłady nie tylko miały charakter budowlany i remontowy, ale także prowadziły do ulepszenia nieruchomości, co skutkowało możliwością zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.830.2022.3.BM