Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawca, który nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odpowiednim terminie, nie może zmienić tego wyboru w trakcie tego samego roku podatkowego, co oznacza, że jego przychody będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Korzystanie z ryczałtu a zmiana formy opodatkowania

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, której jest wspólnikiem od 17 września 2013 roku. Spółka zajmuje się sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych oraz sprzedażą detaliczną samochodów osobowych. Spółka prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów, opodatkowaną stawką liniową (19%). Wspólnicy spółki zdecydowali się na zmianę formy opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy i rozpoczęli prowadzenie ewidencji przychodów. Wnioskodawca otrzymał informacje od urzędu skarbowego, że nie jest widoczny jako podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, mimo wpłaconych zaliczek. Podatnik dowiedział się wtedy o błędzie w zgłoszeniu zmiany formy opodatkowania.

Podatnik zadał pytanie KIS czy jako wspólnik spółki cywilnej, który zgłosił zmianę formy opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy, może kontynuować przyjętą formę opodatkowania, pomimo nieskutecznego zgłoszenia zmiany w rejestrze. Wnioskodawca jest zdania, że nadal powinien prowadzić ewidencję w formie zryczałtowanej.

KIS: brak możliwości zmiany formy opodatkowania w tym samym roku podatkowym

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W opinii organu podatkowego podatnik nie spełnił warunków do opodatkowania w formie ryczałtu. KIS wskazała na przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z nimi, podatnik może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz złożyć stosowne oświadczenie w tym celu. Oświadczenie musi być złożone w określonym terminie, inaczej przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Organ podatkowy stwierdził, że wnioskodawca nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odpowiednim terminie. Natomiast zgłoszenie zmiany formy opodatkowania w CEiDG nie jest równoznaczne z prawidłowym złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Reasumując, w opinii organu podatkowego wnioskodawca, który nie skorzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odpowiednim terminie, nie może tego wyboru dokonać w trakcie tego samego roku podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.696.2022.2.AP