Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawca nie spełnia kryteriów określonych w przepisach dotyczących ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ budynek w zabudowie szeregowej zawiera trzy wyodrębnione lokale mieszkalne, co wyklucza go z możliwości korzystania z ulgi.

Zabudowa szeregowa a ulga termomodernizacyjna

Wnioskodawca mieszka w jednym z budynków szeregowych. Budynek to część większej zabudowy, która składa się z kilku budynków szeregowych o podobnych wymiarach. Miejsce zamieszkania jest unikatowe, ponieważ znajduje się w skrajnym budynku tego szeregu. Dzięki tej lokalizacji istniała możliwość rozbudowy, co pozwoliło na dodanie klatki schodowej oraz stworzenie dodatkowego mieszkania na poddaszu, które jest użytkowe. W rezultacie budynek zawiera trzy odrębne mieszkania. Mężczyzna rozważa skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w związku z planowaną wymianą okien w swoim mieszkaniu. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy jako właściciel mieszkania w trzylokalowym budynku, będącym częścią zabudowy szeregowej, można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Podatnik uważa, że istnieje możliwość skorzystania ulgi.

KIS: brak ulgi termomodernizacyjnej dla właścicieli lokali w budynkach trzylokalowych

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było błędne. W opinii organu podatkowego podatnik nie spełnia kryteriów określonych w przepisach dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. KIS podkreśliła, że przepisy podatkowe przewidują prawo do ulgi termomodernizacyjnej dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego obejmuje tylko budynki, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. KIS uznała, że w przypadku wnioskodawcy, budynek w zabudowie szeregowej zawiera trzy wyodrębnione lokale mieszkalne, co wyklucza go z możliwości korzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Ponadto, KIS uznała, że zgodnie z ustawą prawo budowlane, budynek mieszkalny jednorodzinny to taki, który stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość i może zawierać maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy o ograniczonej powierzchni. Organ podatkowy stwierdził, że wnioskodawca, który posiada lokal w budynku trzylokalowym, nie spełnia kryteriów określonych w definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej wyraźnie określają limit co do liczby lokali mieszkalnych w budynku. KIS zaznaczyła, że gdy w budynku jest więcej niż dwa lokale mieszkalne, ulga nie może być zastosowana. Obecność trzech lokali mieszkalnych w budynku wnioskodawcy wyklucza możliwość skorzystania z ulgi. Reasumując, w opinii organu podatkowego wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania z ulgi na wymianę okien.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.809.2022.1.AC