Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi doradcze dla zawodników piłki nożnej nie kwalifikują się do zwolnienia z VAT.

Usługi świadczone dla zawodników piłki nożnej a zwolnienie z VAT

Spółka prowadząca działalność usług pośrednictwa transakcyjnego i wsparcia dla zawodników piłki nożnej złożyła wniosek do KIS w sprawie możliwości zwolnienia z VAT dla swoich usług. We wniosku opisano świadczone usługi, takie jak reprezentowanie interesów zawodnika, negocjowanie warunków kontraktów, doradztwo dotyczące kariery zawodnika, prowadzenie spraw związanych z uprawianiem piłki nożnej oraz reprezentowanie zawodnika przed organami FIFA i PZPN. Spółka zaznaczyła, że nie przekracza limitu sprzedaży, który uprawnia do zwolnienia z VAT, oraz że nie wykonuje żadnych innych usług niż te opisane w wniosku.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy oferowane usługi mogą być objęte zwolnieniem z VAT.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy w swojej odpowiedzi skupił się na analizie ustawy o VAT, podkreślając, że odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju podlega opodatkowaniu, chyba, że zostało zwolnione na zasadach i w zakresie wskazanym w przepisach.

KIS powołał się na art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, według którego usługi doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego) są wyłączone ze zwolnienia. Pojęcie "doradztwo" nie jest ściśle zdefiniowane w ustawie, dlatego organ podatkowy oparł się na powszechnym rozumieniu tego terminu, obejmującym różne formy doradztwa (takie jak doradztwo podatkowe, prawne, finansowe czy techniczne).

Zdaniem organu, usługi świadczone przez spółkę, w tym reprezentowanie zawodników, negocjowanie kontraktów i doradztwo w zakresie kariery zawodowej, są formą doradztwa zawodowego i finansowego, które nie podlegają zwolnieniu z VAT. Organ podatkowy uznał zatem, że spółka jest zobowiązana do rejestracji jako podatnik VAT i opodatkowania swojej działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.473.2022.2.AR