Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż płatnych treści online na blogu jest zwolniona z podatku VAT, jeżeli wartość sprzedaży dokonanej przez podatnika nie przekroczy 200 000 zł.

Sprzedaż płatnych treści na blogu a zwolnienie z VAT

Podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, sprzedaje produkty przez internet za pośrednictwem swojej księgarni internetowej. Dotychczas nie płacił podatku VAT, ponieważ korzystał ze zwolnienia z VAT dla sprzedaży internetowej. W związku z tym, że planuje sprzedaż płatnych treści online na swoim blogu złożył pytanie do organu podatkowego, czy ta sprzedaż również podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Stanowisko KIS

Według odpowiedzi organu podatkowego, sprzedaż płatnych treści online na blogu również podlega zwolnieniu z podatku VAT, pod warunkiem że przewidywana wartość sprzedaży ze wszystkich segmentów działalności podatnika nie przekracza kwoty 200 000 zł. Organ powołał się na art. 113 ustawy o VAT, który dotyczy zwolnienia z VAT. Zgodnie z z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT: "Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."

Ta interpretacja ma znaczenie dla pytającego, który będzie mógł kontynuować swoją działalność bez konieczności naliczania i odprowadzania podatku VAT, pod warunkiem, że wartość ze sprzedaży w ramach jego działalności nie przekroczy wspomnianej kwoty. Organ wskazał, na jakie przepisy się powołał, co może być przydatne dla innych podatników poszukujących informacji na temat zwolnień z VAT dla sprzedaży internetowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.700.2022.2.WL