Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zwrot kosztów za przejazdy służbowe stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Lokalne przejazdy służbowe a PIT

Wnioskodawczyni zostanie zatrudniona na stanowisku handlowca, pracując na terenie południowej Polski. Do realizacji obowiązków służbowych podatniczki będzie używanie prywatnego samochodu. Koszty związane z podróżami służbowymi będą refundowane przez pracodawcę, zgodnie z tzw. "kilometrówką", czyli ewidencją przebiegu pojazdu. Refundacja będzie jednak ograniczona do kwot ustalonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury, które zależą od pojemności silnika samochodu. Wnioskodawczyni traktuje podróże jako "jazdy lokalne", ponieważ odbywają się one w ramach stałego miejsca pracy, czyli południowej Polski.

Podatniczka zadała pytanie KIS czy zwrot kosztów podróży według ewidencji przebiegu pojazdu z jazd lokalnych jest przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT. Wnioskodawca uważa, że od otrzymywanych zwrotów za przejazdy należy odliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych.

KIS: zwrot kosztów przejazdów służbowych jest opodatkowany

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że zwrot kosztów za przejazdy służbowe stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. KIS zauważyła, że zwrot kosztów za przejazdy służbowe jest traktowany jako dodatkowe świadczenie oferowane pracownikowi przez pracodawcę, a nie jako zwrot rzeczywistych wydatków. Wnioskodawczyni otrzymuje środki pieniężne w zamian za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych. Organ podatkowy stwierdził, że brak jest jasnego przepisu w ustawie o PIT, który wyraźnie wyłączałby zwrot kosztów za przejazdy służbowe z opodatkowania. KIS podkreśliła, że istnieją przepisy zwalniające od zapłaty podatku, natomiast nie ma przepisów zwalniających, które dotyczą zwrotów kosztów za przejazdy służbowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.612.2022.1.MKA