Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że nadbudowa budynku w celu wymiany dachu i modernizacji poddasza nie spełnia kryteriów ulgi termomodernizacyjnej, gdyż nie jest uważana za termomodernizację istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lecz za budowę nowej, odrębnej konstrukcji.

Wzmocnienie konstrukcji dachowej a ulga termomodernizacyjna

Wnioskodawczyni podjęła przedsięwzięcie polegające na wymianie dachu w budynku jednorodzinnym, którego podatniczka jest współwłaścicielem. Ze względu na zły stan konstrukcji dachu, kierownik budowy zalecił wzmocnienie ścian, które miały stać się wspornikami dla nowej konstrukcji dachowej. Wnioskodawczyni zakupiła materiały potrzebne do wzmocnienia ścian oraz zatrudniła specjalistyczną firmę do przeprowadzenia prac, razem z wymianą konstrukcji dachu i pokryciem dachu. Prace obejmowały demontaż starych materiałów, takich jak płyty azbestowe i konstrukcja więźby dachowej, a także rozebranie dwóch szczytów budynku do poziomu stropu. Następnie wykonano dwa wieńce zbrojone, które były połączone betonowymi słupkami w odległości 2 metrów od siebie. Wymurowano również dwa szczyty budynku, z czego jeden zakończony był ogniomurem.

Wymiana dachu i wzmocnienie ścian były zgodne z projektem budowlanym. Całe przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zakończone w ciągu trzech lat. Wnioskodawczyni zadała pytanie KIS czy koszty wzmocnienia konstrukcji dachowej w ramach wymiany dachu mogą być odliczone od dochodu zgodnie z ulgą termomodernizacyjną. Podatniczka uważa, że ma prawo do skorzystania z ulgi.

KIS: nadbudowa budynku nie kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było nieprawidłowe. W opinii organu podatkowego nadbudowa budynku w celu wymiany dachu i modernizacji poddasza nie jest uważana za termomodernizację istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, co wyłącza możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. KIS zaznaczyła, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26h) wyraźnie określają, że ulga termomodernizacyjna dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z kolei ustawa prawo budowlane (art. 3 pkt 2a) definiuje budynki mieszkalne jednorodzinne jako budynki wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, spełniające konkretne kryteria, m.in. umożliwiające wydzielenie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych.

W opinii organu podatkowego ulga termomodernizacyjna dotyczy prac termomodernizacyjnych, takich jak docieplenie przegród budowlanych, modernizacja systemów grzewczych czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Prace mają na celu poprawę efektywności energetycznej istniejącego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. KIS określiła, że zgodnie z definicją budowy w ustawie prawo budowlane, nadbudowa oznacza powiększenie kubatury i powierzchni użytkowej budynku poprzez umieszczenie nowej części na istniejącej części obiektu budowlanego.

Organ zauważył, że wnioskodawczyni wykonała nadbudowę budynku w celu wymiany dachu oraz modernizacji poddasza. Jednakże, według KIS, nadbudowa ta nie jest uważana za termomodernizację istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a jedynie za budowę nowej części, która jest odrębną konstrukcją. W rezultacie koszty związane z tą nadbudową nie kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.437.2022.4.ŁS