Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przychody uzyskane z działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii odnawialnej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%.

Energia elektryczna a ryczałt

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej, która planuje prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy przychody z wytwarzania energii podlegają 5,5% ryczałtowi? Kobieta jest zdania, że istnieje możliwość opodatkowania stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.

KIS: wytwarzanie energii elektrycznej opodatkowane stawką 5,5%

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawczynię jest prawidłowe. Wnioskodawczyni kwalifikuje się do opodatkowania ryczałtem zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta forma opodatkowania dotyczy osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Działalność, którą prowadzi spółka, jest uznawana za „działalność wytwórczą”, gdyż prowadzi do powstania nowych produktów (energii elektrycznej). Ustawa pozwala na opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności wytwórczej.

KIS wskazała, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje 5,5%-ową stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla działalności wytwórczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.732.2022.1.AA