Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wynagrodzenie wypłacane pracownikom za przeniesienie praw autorskich do utworów związanych z tworzeniem programów komputerowych stanowi przychód z działalności twórczej w zakresie programów komputerowych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

RPA architect a działalność twórcza

Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym usługową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, oprogramowania i zarządzania urządzeniami informatycznymi. Pracownicy firmy nie tylko programują, ale także angażują się w różne inne zadania związane z automatyzacją i optymalizacją procesów biznesowych, takie jak projektowanie, rozwój, integracja i testowanie rozwiązań automatyki oraz budowanie i obsługa robotów RPA. Osoby na stanowisku "RPA (robotic process automation) architect" są odpowiedzialne za tworzenie i implementację koncepcji funkcjonalnych oraz rozwiązań spełniających konkretne potrzeby biznesowe. Prace są utworami chronionymi prawem autorskim, a ich twórcami są zatrudnieni pracownicy.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy przychody na stanowisku RPA architect z tworzenia programów komputerowych kwalifikują się jako przychody z działalności twórczej. Podatnik uważa, że przychody kwalifikują się jako działalność twórcza.

KIS: przeniesienie praw autorskich to przychód z działalności twórczej

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. W opinii organu podatkowego wynagrodzenie wypłacane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z tworzeniem programów komputerowych, w części dotyczącej przeniesienia praw autorskich do utworów przez tych pracowników, stanowiło przychód z działalności twórczej w zakresie programów komputerowych, zgodnie z art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. KIS zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, programy komputerowe są traktowane jak utwory literackie i podlegają ochronie. Program komputerowy jest rezultatem działalności twórczej, a termin „działalność twórcza” związany jest z procesem tworzenia utworów. Utwory takie posiadają cechę nowości i są indywidualnie związane z twórcą. Działalność twórcza nie tylko obejmuje sam kod źródłowy, ale także inne etapy tworzenia programu komputerowego, takie jak projektowanie, rozwój, integracja i testowanie.

Organ podatkowy zastosował termin „działalność twórcza w zakresie programów komputerowych”, który odnosi się do ogółu działań, które są podejmowane w celu stworzenia programów komputerowych. W takim ujęciu „działalność twórcza” obejmuje zarówno tworzenie kodu źródłowego, jak i inne formy działalności niezbędne do stworzenia programu komputerowego, w tym te, które prowadzą do powstania utworów związanych z programami komputerowymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.639.2022.1.MN