Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że w przypadku, gdy świadczenie wdowie wraz z wyrównaniem jest przyznane i wypłacane wnioskodawczyni na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących we Francji – to świadczenie jest w Polsce zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Renta wdowia z Francji a opodatkowanie w Polsce

Wnioskodawczyni jest wdową po mężu francuzie, który zmarł w styczniu 2021 r. W maju 2022 r. wypłacono jej wdowią rentę. Zawierała ona wyrównanie za miesiące od jego śmierci i 435 euro wypłacane każdego miesiąca na jej konto w polskim banku. Renta wdowia z Francji wraz z wyrównaniem jest przyznawana na podstawie francuskich przepisów o świadczeniach rodzinnych. Pieniądze są wypłacane przez finanse publiczne/odpowiednik polskiego ZUS, ponieważ mąż wnioskodawczyni przez całe swoje życie pracował jako nauczyciel w szkole francuskiej. Kobieta mieszka w Polsce i jest to jedyne miejsce jej zamieszkania. Nie posiada ani konta, ani stałego adresu we Francji.

Zainteresowana była zdania, że nie powinna płacić podatku od renty wdowiej przysyłanej z Francji po zmarłym mężu. Swoje stanowisko argumentowała, tym, że w sytuacji, gdy wdowie świadczenie po mężu otrzymywane z Francji stanowi świadczenie rodzinne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących we Francji, wówczas w Polsce świadczenie to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, bank nie powinien pobierać zaliczki na poczet podatku od wdowiej renty.

Jednakże w celu weryfikacji prawidłowości swoich poglądów wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które reprezentuje, jest zgodne z prawem.

Renta wdowia z Francji nie podlega opodatkowaniu w Polsce

Według stanowiska KIS, w przypadku gdy renta wdowia otrzymywana z Francji jest świadczeniem rodzinnym przyznanym na podstawie francuskich przepisów o świadczeniach rodzinnych, to jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

"Skoro świadczenie wdowie wraz z wyrównaniem jest Pani przyznane i wypłacane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących we Francji – to świadczenie jest w Polsce zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest Pani zobowiązana do odprowadzenia od tego świadczenia podatku w Polsce. Bank nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. renty wdowiej wraz z wyrównaniem" - potwierdził organ.

Na podstawie interpretacji KIS wynika, że wnioskodawczyni nie musi płacić podatku w Polsce od renty wdowiej z Francji, ponieważ jest to świadczenie rodzinne przyznane na podstawie francuskich przepisów o świadczeniach rodzinnych podlegające zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie ww. uregulowania. Kobieta może kontynuować otrzymywanie renty wdowiej z Francji bez obaw o konieczność płacenia podatku od tego świadczenia w Polsce.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.807.2022.2.JM