Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że działalność wnioskodawcy związana z projektowaniem i wdrażaniem systemów komputerowych podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 12%.

Wdrażanie systemów zarządzania a stawka ryczałtu

Wnioskodawczyni jest podatniczką, który świadczy usługi w zakresie wdrażania systemów zarządzania procesami biznesowymi. Działa ona jako niezależny podwykonawca na zlecenie głównego wykonawcy systemu. Jej zadania koncentrują się na zarządzaniu danymi i projektowaniu struktury bazy danych, nie biorąc udziału w programowaniu. W wyniku wdrożenia systemu, klienci otrzymują narzędzia modelowania i wizualizacji danych. Wnioskodawczyni koncentruje się na konsultacjach i projektowaniu struktury baz danych oraz koordynacji procesu wdrożenia narzędzi informatycznych do zarządzania danymi. Nie jest zaangażowana w programowanie ani pisanie kodu komputerowego, a wszelkie modyfikacje oprogramowania są wykonywane przez specjalistów. Efektem usług świadczonych przez podatniczkę jest stworzenie narzędzi informatycznych służących do analizy danych i zarządzania procesami w przedsiębiorstwach klientów.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS świadczone usługi objęte są stawką ryczałtu w wysokości 8,5%. Podatniczka uważa, że istnieje możliwość zastosowania wskazanej stawki.

KIS: wdrażanie systemów objęte stawką ryczałtu w wysokości 12%

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawczynię było błędne. Organ podatkowy uznał, że działalność prowadzona przez podatniczkę podlegała opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 12%. KIS zaznaczyła, że świadczone przez wnioskodawczynię usługi są związane z wdrożeniem i projektowaniem systemów komputerowych, które są rodzajem oprogramowania. Nawet jeśli nazwa tych systemów brzmi inaczej, to są one w rzeczywistości narzędziami informatycznymi służącymi do zarządzania danymi i procesami w przedsiębiorstwach.

KIS uznała, że, zgodnie z PKWiU, świadczona usługa przez wnioskodawcę jest wykorzystywana do kategoryzowania różnych rodzajów działalności gospodarczej. Zgodnie z tą klasyfikacją, usługi związane z oprogramowaniem są kategoryzowane w określonych grupach, które podlegają opodatkowaniu stawką 12% ryczałtu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.587.2022.2.AA