Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych i sklasyfikowana jako biżuteria sztuczna podlega zwolnieniu z VAT.

Sprzedaż biżuterii ze stali a VAT

Wnioskujący jest jednoosobowym przedsiębiorcą, który planuje prowadzić sprzedaż detaliczną biżuterii ze stali 316L. Biżuteria nie zawiera metali szlachetnych, ale jest pokryta proszkiem imitującym kolor złota. Przedsiębiorca zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu ustalenia, czy może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Stanowisko organu

Organ administracji skarbowej w odpowiedzi na pytanie przedsiębiorcy stwierdził, że wyroby biżuteryjne wykonane z metali nieszlachetnych, takie jak stal 316L, sklasyfikowane w PKWiU jako biżuteria sztuczna, nie należą do towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT.

KIS wyjaśniła, że jeżeli podatnik nie podejmie działań opisanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, w tym nie będzie świadczyć usług jubilerskich ani sprzedawać produktów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, a dodatkowo przewidywane przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczą kwoty 200.000 zł, to podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 9 tej ustawy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.771.2022.2.MGO