Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że pomoc finansowa przyznana na podstawie ustawy o SOP jest uznawana za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Funkcjonariusze SOP a możliwość zwolnienia podatkowego

Wnioskodawczyni jest funkcjonariuszką służby ochrony państwa, która otrzymała pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Kwota pomocy została potrącona przez organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy o służbie ochrony państwa oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Kobieta zadała pytanie KIS czy otrzymana pomoc finansowa na zakup lokalu mieszkalnego jest objęta zwolnieniem od podatku dochodowego. Funkcjonariuszka uważa, że podatek został potrącony w sposób nieprawidłowy.

KIS: pomoc finansowa dla funkcjonariusza SOP nie jest zwolniona z PIT

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawczynię było błędne. Organ podatkowy uznał, że pomoc finansowa przyznana na podstawie ustawy o SOP jest przychodem, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. KIS uznała, że funkcjonariuszka, która otrzymała pomoc, zobowiązana była do pełnego rozliczenia w zeznaniu podatkowym. KIS wskazała, że pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego nie podlega zwrotowi, o ile nie zachodzą określone w ustawie sytuacje, takie jak wypłata pomocy jako nienależnego świadczenia, zwolnienie funkcjonariusza przed upływem 10 lat służby, lub skazanie funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa.

Organ podatkowy wyjaśnił również, że istniała pewna zmiana w przepisach podatkowych, która dotyczyła zwolnienia od podatku dochodowego dla ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu. Przed zmianą ustawy z 2017 roku zwolnienie dotyczyło ekwiwalentu wypłacanego na podstawie przepisów o biurze ochrony rządu. Jednakże, po zmianie ustawy, zwolnienie objęło ekwiwalent wypłacany na podstawie przepisów o służbie ochrony państwa. KIS wyjaśniła, że zwolnienie ma zastosowanie tylko do tych funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do ekwiwalentu na podstawie ustawy o BOR, ale nie zrealizowali go przed jej uchyleniem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.675.2023.1.DJ