Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) premia otrzymywana od spółdzielni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ należy ją uznać za przychód z działalności rolniczej, która jest związana z zakupionym produktem rolnym.

Otrzymana premia a PIT

Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym, który jest członkiem i prezesem spółdzielni grupy producentów rolnych. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, w tym sprzedaż hurtową żywych zwierząt. W ramach działalności spółdzielnia otrzymuje dofinansowanie ze środków UE na tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Planowane jest wprowadzenie "premii" dla członków spółdzielni, którzy zrealizują cele biznesowe związane z produkcją rolną. Premia będzie wypłacana w formie określonej kwoty pieniężnej, której źródłem będą zarówno zyski spółdzielni, jak i środki UE. Zasady naliczania premii zostaną ustalone przez spółdzielnię, a wypłata premii będzie odbywać się na podstawie faktury VAT związanej z dostarczonym produktem rolnym.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy otrzymana premia od spółdzielni za spełnienie celów biznesowych odnoszących się do produktów rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik uważa, że otrzymana premia nie podlega opodatkowaniu.

KIS: premia od spółdzielni nie podlega opodatkowaniu

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy było prawidłowe. W opinii organu podatkowego otrzymywana premia od spółdzielni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. KIS przyznała, że premia stanowiła przychód z działalności rolniczej, ponieważ była powiązana integralnie z zakupionym od wnioskodawcy produktem rolnym, który spełnił cele spółdzielni. KIS uznała, że premia, którą otrzymał wnioskodawca jest wynikiem spełnienia określonych celów biznesowych spółdzielni, które odnoszą się do produktów rolnych dostarczanych przez podatnika. Organ podkreślił, że przychód miał swoje źródło w działalności rolniczej.

KIS podkreśliła, że wnioskodawca był objęty działalnością rolniczą. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność rolnicza nie podlega opodatkowaniu dochodowemu. Reasumując, działalność wnioskodawcy nie należy do działów specjalnych produkcji rolnej, więc otrzymana premia nie podlega zapłacie PIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.391.2023.1.MM