Dyrektor KIS potwierdził, że w sytuacji importu samochodu osobowego sprowadzanego z USA do Niemiec, podstawę opodatkowania stanowią wartość celna, koszty transportu, ubezpieczenie i cło z odprawy celnej. Natomiast nie ma konieczności doliczania podatku importowego.

Sprowadzenie samochodu osobowego ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec

Podatniczka zamierza sprowadzić samochód osobowy ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec i dokonać odprawy celnej w Niemczech. Zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym kosztów, które powinna doliczyć do wartości celnej pojazdu, deklarowanej w pozycji nr 50 w deklaracji podatkowej AKC-US. Chce wiedzieć, czy oprócz kosztów transportu, ubezpieczenia i pozycji A (cła) z niemieckiej odprawy, powinna również uwzględnić pozycję B (podatek importowy) do podstawy opodatkowania.

Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego zaimportowanego w innym państwie członkowskim

Według Dyrektora KIS, podstawą opodatkowania (poz. 50 AKC-US) powinny być: wartość celna samochodu osobowego, koszty transportu, ubezpieczenie (jeśli zostało wykupione) oraz pozycja A-ZOLLEU z niemieckiej odprawy celnej (cło)

Organ podatkowy powołuje się na art. 104 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, który odnosi się do ust. 1 pkt 3, gdzie zawarte są zastrzeżenia ust. 2-5. Zastrzeżenia te dotyczą nabycia wewnątrzwspólnotowego, a nie importu samochodu osobowego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

"Zatem w tym przypadku czynnością opodatkowaną będzie stosownie do art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego zaimportowanego w innym państwie członkowskim.

Wobec powyższego podstawa opodatkowania samochodów osobowych w tym przypadku wynika z art. 104 ust. 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego jest wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją organu podatkowego, podatniczka powinna doliczyć wartość celna samochodu osobowego, koszty transportu, ewentualne ubezpieczenie oraz cło z niemieckiej odprawy celnej do podstawy opodatkowania (poz. 50 AKC-US). Nie ma konieczności doliczania podatku importowego (pozycja B) do tej podstawy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.259.2023.1.AM