Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychody osiągane przez wnioskodawcę ze świadczenia usług magazynowania i przechowywania towarów (PKWiU 52.10.19.0) mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Usługi magazynowania i przechowywania towarów a stawka ryczałtu

Wnioskodawca od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie magazynowania i przechowywania towarów (PKWiU: 52.10.19.0), realizując różnorodne usługi związane z rozładunkiem, segregacją, oznaczaniem, przechowywaniem oraz zabezpieczaniem towarów. Usługi są świadczone w wynajmowanym magazynie, a wnioskodawca nie działa w strefach wolnocłowych. W grudniu 2021 roku mężczyzna złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zainteresowany był zdania, że przychody z usług magazynowania towarów powinny podlegać opodatkowaniu ryczałtem według stawki 8,5%, swoje stanowisko opierał na przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jednakże w cel utwierdzania się w przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przychody, które osiąga w związku ze świadczeniem usług opisanych w stanie faktycznym, może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a jeżeli tak to według jakiej stawki.

Wnioskodawca może opodatkować swoje przychody 8,5% stawką ryczałtu

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Organ podatkowy powołał się na przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tą ustawą, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą opodatkować swoje przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. KIS stwierdziła, że działalność wnioskodawcy można zakwalifikować jako "Magazynowanie i przechowywanie towarów" zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne" - podsumował Dyrektor KIS.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.410.2022.2.MK