Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do wyliczania ani odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce z wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radzie dyrektorów spółki w Katarze, ponieważ wynagrodzenie podlega opodatkowaniu tylko w Katarze zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Katarem.

Otrzymane wynagrodzenie w spółce katarskiej a PIT

Wnioskodawcą jest podatnik, który otrzymał propozycję przyjęcia funkcji w radzie dyrektorów w spółce posiadającej siedzibę i faktyczny zarząd w Katarze. Zatrudnienie w spółce nie będzie oparte na umowie o pracę, a wynagrodzenie będzie podlegać opodatkowaniu w Katarze. Jednocześnie wnioskodawca planuje uzyskiwać dochody z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie innego podmiotu w Polsce. Podatnik skierował pytanie do KIS czy w przypadku rozliczenia podatkowego znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz czy będzie wymagane od niego obliczanie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w Polsce od wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w radzie dyrektorów spółki.

Podatnik uważa, że że zastosowanie znajdzie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że opodatkowaniu w Polsce podlegać będą tylko dochody otrzymane od podmiotu mającego siedzibę w Polsce. Ponadto, wnioskodawca jest zdania, że nie będzie zobowiązany do wyliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce od wynagrodzeń otrzymywanych od spółki katarskiej.

KIS: zwolnienie z zaliczek na podatek dochodowy za wynagrodzenie otrzymane z Kataru

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest w części prawidłowe, natomiast w części błędne. Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe w odniesieniu do zastosowania art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według KIS, zasada określona w tym artykule nie ma zastosowania, ponieważ wynagrodzenie za pełnienie funkcji w radzie dyrektorów spółki w Katarze podlega opodatkowaniu tylko w Katarze, co oznacza, że nie spełnia warunków wymaganych do zastosowania metody dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania. Organ zaznaczył, że w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski, której wynagrodzenie jest opodatkowane w innym państwie, stosuje się zasady zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Na podstawie umowy między Polską a Katarem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, wynagrodzenie za pełnienie funkcji w radzie dyrektorów spółki w Katarze podlega opodatkowaniu tylko w Katarze na podstawie art. 15 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a rządem państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Ponadto, KIS przyznała, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do wyliczania oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radzie dyrektorów spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.136.2023.1.AK