Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że umowa koncentracji środków pieniężnych będąca umową nienazwaną, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Umowa koncentracji środków pieniężnych a PCC

Wnioskodawcą była spółka, będąca częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, która planowała zawarcie umowy koncentracji środków pieniężnych, będącej umową nienazwaną z niemiecką spółką oraz innymi spółkami z tej samej grupy kapitałowej w Polsce. Głównym celem tej umowy była centralizacja środków finansowych w jednym miejscu.

Spółka chciała się dowiedzieć czy będzie zobowiązana do zapłaty PCC w związku z zawarciem umowy koncentracji środków pieniężnych.

Wnioskodawca argumentował, że umowa oraz związane z nią czynności nie spełniają kryteriów czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu PCC. Przytaczał argumenty takie jak brak konkretnego zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy czy nieznany przedmiot transakcji. Spółka podkreślała, że mimo posiadania zbliżonej konstrukcji planowana umowa nie będzie stanowić umowy pożyczki czy umowy depozytu nieprawidłowego, które podlegają opodatkowaniu PCC.

Stanowisko KIS

KIS zgodził się z wnioskodawcą i stwierdził, że umowa koncentracji środków pieniężnych nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC zawartym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC.

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że umowy i czynności prawne muszą być oceniane na podstawie ich rzeczywistego charakteru, a nie tylko nazwy. W tym kontekście, wskazana umowa koncentracji środków pieniężnych również nie spełniała kryteriów czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

"W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie Umowy koncentracji środków pieniężnych nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach tej umowy dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych."- ocenił organ.

Źródło: Zawarcie umowy koncentracji środków pieniężnych. - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4014.34.2023.4.BD