Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że dochody uzyskane ze sprzedaży posiłków przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), o ile są przeznaczone na cele statutowe.

Dochody SPZOZ ze sprzedaży posiłków a zwolnienie z CIT

Wnioskodawcą był SPZOZ, który prowadził działalność leczniczą oraz udzielał świadczeń zdrowotnych w ramach różnych specjalizacji. Zakład planował otwarcie nowej kuchni szpitalnej, która będzie świadczyć usługi również na zewnątrz dla innych jednostek medycznych, podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych osób. Dochody uzyskane z tej działalności miały być przeznaczone na cele statutowe, czyli na ochronę zdrowia.

SPZOZ chciał się dowiedzieć będzie zobowiązany do zapłaty CIT z tytułu sprzedaży posiłków na zewnątrz.

Zakład twierdził, że powinien być zwolniony z CIT, ponieważ jego dochody ze sprzedaży posiłków będą przeznaczone i wydatkowane wyłącznie na cele statutowe związane z ochroną zdrowia, co jest zgodne z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi zwolnienia podatkowego.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, wyjaśniając, że zgodnie z przepisami ustawy o CIT, dochody SPZOZ uzyskane ze sprzedaży posiłków, które są przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania CIT. Zwolnienie to opiera się na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, który zwalnia z opodatkowania dochody podatników przeznaczone na cele statutowe w przypadku wnioskodawcy związane z ochroną zdrowia. Zwolnienie podatkowe nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, ale od faktycznego wydatkowania go na cele statutowe.

KIS podkreśliła, że wszelkie dochody przeznaczone na cele inne niż te określone w statucie nie kwalifikują się do zwolnienia z CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.372.2023.2.SG