Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że bezgotówkowanaprawa samochodu i odszkodowanie dla leasingobiorcy nie wpływają na obliczanie podatku dochodowego, ponieważ leasingobiorca to jedynie posiadacz zależny pojazdu, a ubezpieczenie i odszkodowanie przysługują właścicielowi pojazdu, a nie leasingobiorcy.

Naprawa samochodu w ramach umowy leasingu a PIT

Wnioskodawczynią jest podatniczka, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Kobieta posiadała leasingowany samochód, który używała zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych. Samochód uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku z winy innego kierowcy, a naprawa została sfinansowana z ubezpieczenia OC sprawcy. Podatniczka ma wątpliwości, czy kwotę wypłaconą na naprawę samochodu przez ubezpieczyciela należy zakwalifikować jako przychód działalności gospodarczej, pomimo że samochód jest leasingowany i formalnie nie stanowi jej własności.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy odszkodowanie, które zostało bezgotówkowo wypłacone leasingodawcy jest obojętne podatkowo. Kobieta stwierdziła, że wartość naprawy nie stanowi przychodu leasingobiorcy i nie podlega opodatkowaniu.

KIS: naprawa auta zgodnie z umową leasingu nie wpływa na przychód

KIS stwierdziła, że stanowisko podatniczki było prawidłowe. Organ uznał, że w przypadku leasingobiorcy samochodu, który doznał szkody i nie otrzymał żadnego odszkodowania czy innego świadczenia pieniężnego, takie zdarzenie nie powinno mieć wpływu na obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych. KIS zaznaczyła, że wnioskodawczyni jest jedynie posiadaczem zależnym pojazdu, a ubezpieczenie przysługuje właścicielowi pojazdu, czyli firmie leasingowej. Ponadto, KIS zauważyła, że bezgotówkowa naprawa samochodu nie stanowi przychodu leasingobiorcy i nie powinna być uwzględniana podatkowo.

Organ podatkowy podkreślił, że odszkodowanie było wypłacane w celu pokrycia szkody lub straty poniesionej przez właściciela pojazdu (leasingodawcę) w związku z uszkodzeniem samochodu. W opinii KIS odszkodowanie majątkowe ma na celu przywrócenie właścicielowi pojazdu stanu majątkowego sprzed szkody, więc nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej leasingobiorcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.410.2022.3.AWO