Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podział majątku wspólnego małżonków nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podział majątku a PCC

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, złożył do KIS wniosek o wydanie interpretacji podatkowej dotyczący swojego obowiązku zapłaty PCC w związku z podziałem majątku. Wnioskodawca był współwłaścicielem nieruchomości oraz posiadał udziały w kilku spółkach, które były częścią majątku wspólnego z jego małżonką. W wyniku podział majątku wnioskodawca otrzymał na własność udziały w spółkach.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy w związku z podziałem majątku będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko KIS

Według KIS, w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca nie był zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisami ustawy o PCC, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności podlegają opodatkowaniu, ale umowa o podział majątku wspólnego małżonków nie jest ujęta w tych przepisach jako czynność podlegająca opodatkowaniu.

KIS podkreśla, że umowa o zniesieniu współwłasności, uregulowana w kodeksie cywilnym, jest odrębną instytucją względem umowy o podziale majątku wspólnego małżonków.

Dodatkowo, w przypadku wnioskodawcy nie doszło do żadnych spłat ani dopłat w związku z podziałem majątku, co dodatkowo potwierdza, że nie ma obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.321.2022.4.BD