Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wydatki związane z nauką na studiach zaocznych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ mają bezpośredni związek z jego działalnością gospodarczą.

Poniesione wydatki na studia a koszty podatkowe

Wnioskodawca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, obejmującą dwie dziedziny: fizjoterapię oraz działalność związaną z oprogramowaniem. Mężczyzna planuje podjąć studia zaoczne na kierunku informatycznym, aby zwiększyć swoje kwalifikacje w obszarze programowania i informatyki. Obecna działalność wnioskodawcy obejmuje m.in. prace programistyczne i korzystanie z baz danych, a zdobyta wiedza pozwoli poszerzyć ofertę usług, nawiązać współpracę oraz pozyskać nowych klientów.

Podatnik skierował pytanie do KIS czy koszty związane ze studiami zaocznymi na kierunku informatycznym mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. W ocenie mężczyzny, poniesione wydatki należy zaliczyć do kosztów podatkowych w prowadzonej działalności gospodarczej.

KIS: wydatki na naukę mogą być zaliczone do kosztów podatkowych

Według oceny KIS, stanowisko mężczyzny było prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że koszty związane z nauką na studiach zaocznych (czesne, koszty literatury specjalistycznej, koszty dojazdów na zajęcia) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. KIS uznała, że wydatki na studia informatyczne mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą wnioskodawcy, która obejmuje m.in. działalność związaną z oprogramowaniem. Zdobywana w trakcie studiów wiedza i umiejętności będą miały konkretny wpływ na jakość i zakres wykonywanej działalności podatnika. Organ podatkowy zauważył, że art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia wydatków na edukację przedsiębiorcy jako kosztów, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że wydatki na studia nie są wyraźnie wykluczone przez ustawę.

Ponadto, KIS podkreśliła, że w przypadku wnioskodawcy, zdobywana wiedza z zakresu informatyki ma jasny związek z jego planem zwiększenia przychodów i rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej, co potwierdza możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.702.2022.1.WS