Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka wykonująca czynności publicystyczne, może korzystać z ulgi podatkowej.

Przeniesienie praw autorskich a koszty podatkowe

Wnioskodawcą jest spółka, która prowadzi działalność publicystyczną i zatrudnia osoby na podstawie umowy o dzieło do przygotowywania tekstów, wpisów na blogi i kanały społecznościowe. Pracownicy tworzą unikalne treści, takie jak teksty na stronie internetowej, wpisy na blogu oraz materiały na platformach społecznościowych. Treści są chronione prawem autorskim i są publikowane na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych klienta spółki. Autorzy otrzymują wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do swoich utworów, które potwierdzone są publikacją treści z ich inicjałami.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy wynagrodzenie wypłacane osobom na umowach o dzieło, za przeniesienie praw autorskich do utworów publicystycznych, stanowi przychód z działalności publicystycznej z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez spółkę jako płatnika. Wnioskodawca uważa, że wypłacane wynagrodzenie uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

KIS: czynności publicystyczne uprawniają do zastosowania 50% kosztów podatkowych

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez spółkę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca wykonujący czynności publicystyczne może korzystać z ulgi polegającej na obniżeniu podatku poprzez zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9b pkt 4 ustawy o PIT. KIS wyjaśniła, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) nie zawiera definicji działalności publicystycznej, dlatego organ oparł się na definicji językowej. Publicystyka to wypowiedzi na aktualne tematy, często z wyraźnymi poglądami i opiniami, które mają charakter polemiczny lub prowokacyjny i zmierzają do kształtowania opinii publicznej. To szeroka kategoria obejmująca różne formy wypowiedzi, takie jak artykuły, felietony, czy wpisy na blogi i media społecznościowe. W opinii KIS, autorzy, którzy zajmują się przygotowywaniem i redagowaniem tekstów, tworzeniem artykułów eksperckich i branżowych, a także publikowaniem treści na blogach i w mediach społecznościowych, mogą być uważani za prowadzących działalność publicystyczną, ponieważ ich działania spełniają kryteria opisanej definicji.

Ponadto, KIS odwołała się do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, aby uzasadnić, że działalność wnioskodawcy, polegająca na tworzeniu i publikowaniu tekstów, można uważać za działalność twórczą związaną z prawem autorskim.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.562.2022.3.NM