Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że zwrot faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów energii na ładowanie samochodu elektrycznego, używanego także do celów prywatnych, nie stanowi dodatkowego opodatkowanego przychodu pracownika.

Ładowanie auta elektrycznego a przychód pracownika

Wnioskodawcą jest spółka, która jest właścicielem floty samochodów służbowych. Spółka jest także częścią podatkowej grupy kapitałowej. Jej główną działalnością jest świadczenie różnych usług, a w jej strukturze znajduje się spółka leasingowa, która zajmuje się leasingiem i zakupem środków trwałych, takich jak samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, maszyny i urządzenia. W planach spółki jest nabycie w przyszłości pojazdów elektrycznych w ramach leasingu. Pojazdy elektryczne będą używane jako samochody służbowe przez pracowników spółki, którzy będą mieli również możliwość korzystania z nich w celach prywatnych.

Spółka, aby obsłużyć pojazdy elektryczne rozważa różne opcje ładowania, takie jak ładowanie w siedzibie firmy, w domach pracowników lub przy użyciu publicznej infrastruktury ładowania, np. stacji ładowania elektrycznych pojazdów. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy spółka może zastosować ryczałtowy zwrot kosztów ładowania służbowego samochodu elektrycznego używanego także do celów prywatnych przez pracownika, unikając konieczności doliczania tego zwrotu do jego przychodu ze stosunku pracy i płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca uważa, że zwrot kosztów ładowania samochodu elektrycznego nie będzie dodatkowym przychodem pracownika ani obowiązkiem spółki jako płatnika podatku dochodowego.

KIS: zwrot kosztów ładowania samochodu elektrycznego nie stanowi przychodu pracownika

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez spółkę było prawidłowe.Organ podatkowy uznał, że zwrot faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów energii na ładowanie samochodu elektrycznego, który jest wykorzystywany także do celów prywatnych, nie stanowi dodatkowego opodatkowanego przychodu pracownika. KIS oparła swoje stanowisko na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwłaszcza na art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, który określa ryczałtową wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Zgodnie z tym przepisem, wartość tego świadczenia wynosi 250 zł miesięcznie, niezależnie od mocy silnika pojazdu.

Organ podatkowy wskazał, że ustawa o PIT obejmuje wszelkie rodzaje samochodów, w tym elektryczne, i że wartość tego świadczenia obejmuje koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, w tym również koszty ładowania pojazdu elektrycznego. Z tego powodu, jeśli pracownik samodzielnie poniósł koszty ładowania samochodu elektrycznego w miejscu zamieszkania lub na stacji ładowania, to nie stanowi to dodatkowego opodatkowanego przychodu pracownika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.605.2023.1.MS