Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) koszty bezpośrednio związane z biurem w domu podatnika mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, natomiast inne części nieruchomości nie spełniają tych kryteriów.

Wydatki na biuro w domu a koszty podatkowe

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z tworzeniem, rozwijaniem i ulepszaniem oprogramowania. Obecnie buduje dom jednorodzinny, w którym część będzie przeznaczona na cele działalności gospodarczej, zwanej biurem, gdzie będzie wykonywał prace związane z zawieranymi kontraktami. Dom będzie miał trzy główne strefy: mieszkalną, techniczną (z garażem i kotłownią) oraz poddasze. Mężczyzna skierował pytanie do KIS czy może uwzględniać w kosztach uzyskania przychodu jedynie proporcję powierzchni biura do powierzchni mieszkalnej domu, pomijając część techniczną i poddasze. Podatnik uważa, że istnieje możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych jedynie proporcji powierzchni biura do powierzchni mieszkalnej domu pomijając poddasze i strefę techniczną.

KIS: koszty użytkowania domowego biura zaliczane proporcjonalnie do całej powierzchni nieruchomości

KIS stwierdziła, że przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było błędne. KIS zaznaczyła, że rozliczenie kosztów powinno być proporcjonalnie do powierzchni biura w stosunku do całkowitej powierzchni nieruchomości. Organ podatkowy uznał, że podatnik może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatki związane z użytkowaniem części swojego domu jako biura do pracy np. prąd, gaz (ogrzewanie), podatek od nieruchomości czy abonament za internet stacjonarny. KIS podkreśliła, że związek przyczynowo - skutkowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem źródła przychodów musi być oceniany indywidualnie w odniesieniu do każdego wydatku. Innymi słowy, każdy wydatek musi mieć rzeczywisty wpływ na osiągnięcie przychodów lub na zachowanie źródła tych przychodów, aby być uznawanym za koszt uzyskania przychodów.

W opinii organu podatkowego, wnioskodawca który używa części swojego domu jako biura do pracy, może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko te koszty, które są bezpośrednio związane z użytkowaniem biura. KIS uznała, że pozostałe części domu, takie jak część mieszkalna, techniczna i poddasze, nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dlatego też koszty poniesione na te pomieszczenia nie spełniają kryteriów uznawania za koszty uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.757.2022.3.MC