Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że wydatki poniesione przez spółkę w związku z podwyższeniem kapitału nie podlegają opodatkowaniu estońskim CIT.

Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego a estoński CIT

Wnioskodawcą była spółka, która planowała budowę nowego oddziału. W tym celu spółka podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia wkładów wspólników do spółki. W związku z podwyższeniem kapitału, spółka poniosła różne koszty, takie jak taksę notarialną, opłatę za wypisy aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę rejestracyjną, wynagrodzenie firmy doradztwa prawnego oraz opłatę za zgłoszenie zmian w KRS.

Spółka uważała te koszty za związane z jej działalnością gospodarczą, które nie powinny podlegać opodatkowaniu estońskim CIT i chciała otrzymać potwierdzenie swojego stanowiska.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na wniosek spółki, KIS stwierdziła, że opisane wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału spółki nie podlegają opodatkowaniu estońskim CIT.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 ustawy o CIT, dochody podlegające opodatkowaniu estońskim CIT obejmują m.in. dochody z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub ukrytych zysków.

W ocenie ogranu podatkowego wydatki takie jak taksy notarialne, opłaty rejestracyjne czy wynagrodzenie dla firmy doradztwa prawnego są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą spółki, co wyklucza je z opodatkowania jako dochód z wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub ukrytych zysków.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.286.2023.2.AR