Dyrektor KIS potwierdził, że renta wdowia po zmarłym mężu otrzymana z Niemiec, która jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. W związku z tym, nie trzeba wykazywać jej w polskim zeznaniu podatkowym.

Renta wdowia z Niemiec

Wnioskodawczyni otrzymuje rentę wdowią po zmarłym mężu, która jest wypłacana z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych. Rentę tę opodatkowuje w Niemczech. W trakcie wypełniania zeznania podatkowego w Polsce, podatniczka zgodnie z informacją pracownika urzędu skarbowego, wykazała dochód z renty wdowiej z Niemiec i zapłaciła odpowiedni podatek w Polsce.

Obecnie, po uzyskaniu informacji, że renta wdowia z Niemiec nie powinna być wykazywana w polskim zeznaniu podatkowym, podatniczka prosi o interpretację prawidłowego sposobu rozliczania się oraz o możliwość dokonania korekty zeznania w celu odzyskania niesłusznie naliczonego podatku. Chciała dowiedzieć się, czy powinna zrobić korektę zeznania PIT-36, czy dołączyć załącznik PIT/ZG oraz w jaki sposób prawidłowo się rozliczać, aby unikać błędów.

Brak polskiego PIT

Dyrektor KIS potwierdził, że renta wdowia z Niemiec nie powinna być wykazywana w polskim zeznaniu podatkowym. Dodatkowo, jeżeli wnioskodawczyni wcześniej zapłaciła podatek od tego dochodu w Polsce, ma prawo do złożenia skorygowanej deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. Deklarację można skorygować, o ile zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu, które wynosi pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

"Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro otrzymywana przez Panią renta wdowia, stanowi płatność z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, to zgodnie z art. 18 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

W związku z tym, renta wdowia otrzymywana przez Panią z Niemiec nie ma wpływu na sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Panią w Polsce i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym lub załączniku PIT/ZG. W tym przypadku nie ma zastosowania również metoda unikania podwójnego opodatkowania, gdyż przedmiotowe dochody – zgodnie z cytowaną umową – podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i nie występuje ich podwójne opodatkowanie." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organów administracji skarbowej, że renta wdowia otrzymywana z Niemiec nie powinna być wykazywana w polskim zeznaniu podatkowym, jeśli jest już opodatkowana w Niemczech. Dyrektor KIS zalecił podatniczce dokonanie korekty zeznania w celu odzyskania niesłusznie naliczonego podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.570.2023.2.ACZ