Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zakup mieszkania w Belgii przez podatniczkę na własne cele mieszkaniowe spełnia warunki ulgi podatkowej, co oznacza, że podatniczka może być zwolniona z opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości.

Zakup mieszkania w UE a ulga podatkowa

Wnioskodawczyni jest podatniczką, która nabyła nieruchomość, natomiast obecnie rozważa jej sprzedaż. Środki uzyskane ze sprzedaży mają zostać przeznaczone na zakup mieszkania w Belgii, gdzie kobieta planuje osiedlić się na stałe. Wnioskodawczyni zadała pytanie KIS czy sprzedając nieruchomość w Polsce i planując zakup mieszkania w Belgii, może skorzystać z ulgi podatkowej. Kobieta uważa, że przysługuje jej ulga podatkowa.

KIS: zakup mieszkania w Belgii korzysta z ulgi podatkowej

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez podatniczkę było prawidłowe.Organ podatkowy zaznaczył, że jeśli osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia i nie jest to związane z działalnością gospodarczą, to uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jednakże, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. KIS uznała, że osoba sprzedająca nieruchomość może być zwolniona z opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości, jeśli wyda uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie.

Organ podkreślił, że celem mieszkaniowym może być zakup mieszkania lub nieruchomości, remont własnego budynku mieszkalnego, lub inne cele związane z mieszkaniem. Organ podatkowy stwierdził, że zakup mieszkania w Belgii przez wnioskodawczynię na własne cele mieszkaniowe spełnia warunki ulgi podatkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.554.2022.1.KC