Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że stanowisko podatnika jest prawidłowe, potwierdzając, że spełnione zostały wszystkie warunki uprawniające do odliczenia wydatków związanych z termomodernizacją od podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Wymiana pokrycia dachowego a ulga termomodernizacyjna

Wnioskodawca jest właścicielem domu jednorodzinnego, który otrzymał na podstawie umowy darowizny. Budynek wymagał pilnej naprawy, zwłaszcza dachu, który był w złym stanie technicznym, zagrażając wnętrzu budynku. W związku z tym, przeprowadzono inwestycję termomodernizacji dachu, która polegała na wymianie pokrycia dachowego, izolacji, oraz innych niezbędnych elementów konstrukcyjnych. Prace obejmowały: demontaż starego pokrycia dachu, w tym blachy oraz rynien i rur spustowych, wymianę zużytych drewnianych elementów konstrukcji dachu, takich jak łaty i kontrłaty, izolację dachu za pomocą folii i membrany dachowej, celem minimalizacji ubytków ciepła i ochrony przed wilgocią. Dodatkowo, w części niemieszkalnej poddasza, gdzie znajduje się płaski dach, zamontowano płyty OSB jako dodatkową izolację cieplną. Wszystkie wydatki związane z tą inwestycją zostały sfinansowane z własnych środków.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy wydatki na wymianę pokrycia dachowego w celu oszczędności energii są objęte ulgą termomodernizacyjną i mogą być odliczone od podatku dochodowego. Podatnik uważa, że ma prawo do skorzystania z ulgi.

KIS: wymiana pokrycia dachowego uprawnia do skorzystania z ulgi

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca ma prawo do odliczenia wydatków związanych z termomodernizacją od podstawy obliczenia podatku dochodowego. KIS podkreśliła, że wnioskodawca spełnił warunki określone w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który reguluje ulgę termomodernizacyjną. Ponadto, przedsięwzięcie termomodernizacyjne miało na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku mieszkalnego, co jest jednym z głównych celów ulgi termomodernizacyjnej.

Dodatkowo, organ zaznaczył, że wymiana pokrycia dachowego nie spowodowała zmiany konstrukcji budynku ani zwiększenia jego kubatury lub powierzchni użytkowej. KIS podkreśliła, że wydatki wnioskodawcy na materiały budowlane i usługi związane z termomodernizacją, takie jak wymiana pokrycia dachowego i montaż płyt OSB, mieszczą się w katalogu wydatków podlegających odliczeniu, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.636.2022.2.AC