Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że darowizna od córki, kwalifikuje się do zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna od córki a zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

We wniosku skierowanym do KIS podatnik opisał, że w wyniku błędu dokonanego przez kupującą mieszkanie będące współwłasnością podatnika i jego córki, córka otrzymała o 55 000 zł więcej niż przewidywał akt notarialny. W celu naprawienia tej sytuacji, córka przelała darowiznę w wysokości powyższej kwoty na konto podatnika. Pytanie dotyczyło zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w związku z przekazanymi środkami.

Wnioskodawca, który jest ojcem, uważał, że powinien być zwolniony z podatku od darowizny przelanej przez córkę. Podkreślił, że zgłosił fakt otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego na druku SD-Z2.

Stanowisko organu podatkowego

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. W myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn, darowizna przekazana od najbliższej rodziny, czyli w tym przypadku od córki, może być zwolniona z podatku, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Organ podatkowy wskazał, że: "z treści przepisu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że w przypadku gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania konieczne jest spełnienie trzech warunków: - otrzymanie darowizny od jednej z osób wymienionych w tym przepisie;-złożenie zgłoszenia o nabyciu własności środków pieniężnych (poza sytuacją przewidzianą w zacytowanym art. 4a ust. 4 ustawy);-udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy".

KIS podkreśliła, że kluczowe jest spełnienie przez wszystkich wymogów przewidzianych w art. 4a ustawy, co w tym przypadku miało miejsce. Dla podatnika oznaczało to, że nie będzie musiał odprowadzać podatku od tej darowizny.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.107.2023.1.PB