Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wynajem maszyn bez obsługimoże być opodatkowany stawką 8,5% zgodnie z definicją działalności usługowej.

Wynajem sprzętu a stawka ryczałtu

Wnioskodawca jest podatnikiem który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Działalność podatnika obejmuje wynajem i dzierżawę różnych maszyn i urządzeń, głównie związanych z pracami budowlanymi. Podatnik opodatkowany jest w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ramach prowadzonej działalności mężczyzna udostępnia sprzęt do wynajmu, ale bez dodatkowej obsługi. Klienci, którzy wynajmują sprzęt, są odpowiedzialni za zapewnienie własnego wykwalifikowanego personelu do korzystania z maszyn. Wnioskodawca zadał pytanie KIS jaką stawką ryczałtu powinien opodatkować osiągane przychody. Mężczyzna uważa, że świadczone usługi w postaci wynajmu sprzętu bez obsługi powinny być opodatkowane stawką 8,5%.

KIS: wynajem maszyn bez obsługi objęty stawką 8,5%

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez podatnika było prawidłowe. W opinii organu podatkowego mężczyzna może być opodatkowany stawką 8,5%, ponieważ wynajęcie maszyn i urządzeń budowlanych. wpisują się w definicję działalności usługowej. KIS określiła, że jeśli wynajem maszyn polega głównie na świadczeniu usług wynajmu, a nie na produkcji lub handlu tymi maszynami, jest to bardziej zgodne z definicją działalności usługowej niż działalności produkcyjnej lub handlowej. Ponadto, działalność usługowa, w tym wynajem maszyn, jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.

KIS podkreśliła, że przedsiębiorca prawidłowo sklasyfikował swoją działalność, a mianowicie wynajem sprzętu bez obsługi, do odpowiednich grup i podgrup w PKWiU. Dodatkowo, organ podatkowy uznał, że działalność wynajmu sprzętu bez obsługi nie jest wyłączone w przepisach dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego. Oznacza to, że nie istnieją przesłanki, które wykluczałyby zastosowanie preferencyjnej stawki 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.290.2023.2.MDO