Dyrektor KIS w swojej interpretacji wyjaśnił, że składka pracodawcy nie stanowi przychodu z innych źródeł dla wnioskodawczyni w rozumieniu Ustawy o PIT.

Program motywacyjny umożliwiający nabycie akcji spółki

Wnioskodawczyni, zatrudniona w polskiej spółce (część grupy), uczestniczyła w programie motywacyjnym umożliwiającym nabycie akcji spółki. Możliwe było inwestowanie do 5% wynagrodzenia (składka podstawowa), przy czym spółka dokładała 50% tej wartości. Składki były przeznaczone na zakup akcji, a cała transakcja realizowana była przez brokera na giełdzie NYSE.

Wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, czy Składka pracodawcy jest dla niej przychodem z innych źródeł w świetle Ustawy o PIT?

Podatniczka stwierdziła, że składka pracodawcy to przychód z innych źródeł, opierając się na przepisach art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT.

Stanowisko KIS lub MF:

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Składka pracodawcy nie jest przychodem wnioskodawczyni, gdyż nie jest jej bezpośrednio przekazywana ani postawiona do dyspozycji, lecz służy zakupowi akcji. Tym samym, składka nie stanowi przychodu w momencie przypisania jej wartości do uczestniczki planu.

"Składka Pracodawcy jest wartością pieniężną, przypisaną do Pani osoby jako uczestniczki Planu. Samo naliczenie takiej Składki oraz przypisanie jej do Pani osoby nie oznacza jednak, że uzyskuje Pani przysporzenie majątkowe. Składka Pracodawcy jest bowiem elementem, który służy realizacji świadczenia, jakie faktycznie uzyskuje Pani z momentem nabycia akcji.

A zatem, na moment, kiedy Składka Pracodawcy jest przypisywana do Pani osoby jako uczestniczki Planu, nie można uznać jej za Pani przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pani stanowisko jest więc nieprawidłowe, bo błędnie uznała Pani Składkę Pracodawcy za swój przychód podatkowy.

Skoro natomiast Składka Pracodawcy w ogóle nie jest Pani przychodem, nie jest także Pani przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi także Pani przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ww. ustawy)." - wskazał organ.

Podsumowanie

Takie stanowisko prowadzi do wniosku, że składka pracodawcy nie jest przychodem wnioskodawczyni w rozumieniu Ustawy o PIT, a stanowisko wnioskodawczyni było błędne. Wnioskodawczyni nie uzyskuje przysporzenia majątkowego w chwili przypisania składki pracodawcy do jej osoby, więc nie może ona być uznana za jej przychód podatkowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.507.2023.1.DB