Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że toga radcowska jest strojem służbowym, co oznacza, że zwrot kosztów jej zakupu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zakup togi radcowskiej a zwolnienie z PIT

Wnioskodawcą jest zakład, który zamierza wyposażyć zatrudnionych radców prawnych w togi radcowskie. W tym celu planuje wprowadzić do regulaminu organizacyjnego zakładu zapis, że stanowisko radcy prawnego jest wyposażone w togę radcowską, natomiast poniesiony przez pracownika zatrudnionego na tym stanowisku koszt zakupu togi będzie refundowany przez pracodawcę. Wnioskodawca zastanawia się, czy toga radcowska może być uznana za strój służbowy w rozumieniu przepisów podatkowych. Konkretnie, czy noszenie togi radcowskiej będzie uważane za obowiązek pracownika na stanowisku radcy prawnego, co mogłoby skutkować zwolnieniem kosztów jej zakupu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zakład zadał pytanie KIS czy toga radcowska może być uznawana za strój służbowy, a zwrot kosztów zakupu może być zwolniony od podatku dochodowego. Wnioskodawca uważa, że koszty zakupu togi radcowskiej przez pracowników zatrudnionych na stanowisku radcy prawnego powinny być zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych

KIS: zwrot kosztów za zakup togi radcowskiej jest zwolniony z PIT

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że toga radcowska jest strojem służbowym, a zwrot kosztów jej zakupu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. KIS zaznaczyła, że toga radcowska, była używana wyłącznie podczas rozpraw sądowych i jest określana jako strój urzędowy w przepisach oraz regulaminie organizacyjnym zakładu, więc spełnia kryteria stroju służbowego. Organ podatkowy podkreślił, że istniejące przepisy prawne nie definiują bezpośrednio pojęcia ubioru służbowego, ale wyraźnie wskazują, że zwolnienie podatkowe dotyczy ubioru służbowego, którego używanie jest obowiązkiem pracownika w ramach wykonywania swoich zawodowych obowiązków.

KIS stwierdziła, że zwolnienie dotyczy wyłącznie ubioru służbowego i nie obejmuje ekwiwalentów pieniężnych za inny rodzaj odzieży lub ubioru. Organ uznał, że nie dochodzi do zwrotu pieniędzy, a konkretne wyposażenie pracownika w strój służbowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.48.2023.1.TW