Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że hodowla i sprzedaż ryb przez rolnika ryczałtowego w ramach własnej działalności rolniczej, jest zwolniona przedmiotowo z podatku od towarów i usług.

Sprzedaż ryb hodowlanych w ramach działalności rolniczej a VAT

Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha. Został wpisany do rejestru producentów ryb. Hodowla ryb i sprzedaż jest dokonywana przez mężczyznę z własnej hodowli. Sprzedawane ryby są w stanie nieprzetworzonym, z hodowli w ramach posiadanego gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, płaci jedynie podatek rolny od gruntów.

Wątpliwości zainteresowanego sprowadzają się do ustalenia, czy dostawa wyhodowanych przez niego ryb w ramach prowadzonej działalności rolniczej jest zwolniona przedmiotowo z podatku VAT.

KIS: wnioskodawca nie będzie zobowiązany do płacenia podatku VAT

Według interpretacji KIS, dostawa wyhodowanych przez rolnika ryb w ramach prowadzonej działalności rolniczej jest zwolniona przedmiotowo od podatku VAT. Organ odwołał się do odpowiednich przepisów podatkowych, które potwierdzają zwolnienie przedmiotowe dla takiego rodzaju działalności.

Organ podatkowy wskazał, że z art. 2 pkt 15 ustawy o VAT wynika, że przez działalność rolniczą rozumie się m.in. hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie. W związku z tym organ stwierdził, że hodowla i sprzedaż ryb z własnej hodowli wykonywana będzie w ramach działalności rolniczej i tym samym wnioskodawca będzie spełniał definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. W konsekwencji w zakresie sprzedaży ryb hodowlanych jako rolnik ryczałtowy wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

"Tym samym dokonując sprzedaży ryb hodowlanych, nie będzie Pan zobowiązany do płacenia podatku od towarów i usług" - podsumował Dyrektor KIS.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.467.2022.4.LK