Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że sprzedaż budynku biurowo-usługowego może zostać zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż budynku biurowo-usługowego a opodatkowanie VAT

Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Kobieta jest właścicielką budynku o charakterze biurowo-usługowym, który został wybudowany w 2005 roku. Od 2006 roku wnioskodawczyni wynajmuje budynek spółce prowadzącej działalność gospodarczą. Podatniczka oświadczyła, że nigdy nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynku. Kobieta ma zamiar sprzedać przedmiotowy budynek osobie prywatnej.

W związku z tym zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy powyższa sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Powołując się na art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a i 10b ustawy o VAT, wnioskodawczyni argumentowała, że sprzedaż budynku w zaistniałej sytuacji jako sprzedaż jednorazowa i mieszcząca się w zakresie zwykłego zarządzania majątkiem prywatnym jest zwolniona z podatku VAT.

KIS: sprzedaż budynku biurowo-usługowego zwolniona od VAT

Dyrektor KIS potwierdził, że w kontekście przedstawionego przypadku i obowiązujących przepisów ustawy o VAT, dostawa budynku biurowo-usługowego może zostać zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Organ podatkowy podkreślił, że kluczowe dla ustalenia zasad opodatkowania jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Organ zauważył, że w opisanym zdarzeniu przyszłym dostawa budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim. Ponadto, z okoliczności sprawy wynika, że budynek został wybudowany w 2005 roku, natomiast od 2006 roku był wynajmowany, aż do chwili obecnej. Pomiędzy jego pierwszym zasiedleniem a momentem jego sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Co więcej, wnioskodawczyni wskazała, że nigdy nie były ponoszone wydatki na ulepszenie budynku, stanowiące co najmniej 30% ich wartości początkowej.

"Zatem mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis sprawy należy wskazać, że dla dostawy ww. budynku, będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż planowana dostawa budynku nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku minie okres dłuższy niż dwa lata. W konsekwencji dostawa gruntu, na którym posadowiony jest budynek - przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy, również objęta będzie zwolnieniem od podatku od towarów i usług" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.472.2022.2.KF