Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdził, że katalog wydatków, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, nie uwzględnia zakupu i montażu klimatyzatorów, nawet z wbudowaną pompą ciepła. W związku z tym, podatnik nie ma prawa do odliczenia wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzacji z funkcji grzania, jako części ulgi termomodernizacyjnej w swoim rozliczeniu podatkowym za rok 2023.

Klimatyzacja z funkcją ogrzewania

Wnioskodawca razem z małżonką zakupił nieruchomość w 2016 r. Na przestrzeni lat inwestowali w rozwiązania termomodernizacyjne i ekologiczne, takie jak instalacja fotowoltaiczna oraz modernizacja kotłowni. Całość działań miała na celu uniezależnienie się od paliw kopalnych i przejście na odnawialne źródła energii, redukując tym samym koszty związane z energią elektryczną i gazem ziemnym.

W 2023 roku wnioskodawca zakupił i zainstalował klimatyzację z funkcją ogrzewania (koszt: 9 500 zł), która nie była finansowana ani dofinansowywana z żadnych zewnętrznych źródeł. Wydatek został poniesiony z własnych środków i nie był uwzględniany w kontekście innych ulg podatkowych.

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzacji z funkcji grzania, jako części ulgi termomodernizacyjnej w swoim rozliczeniu podatkowym za rok 2023.

Czy wnioskodawca ma prawo do odliczenia wydatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Wnioskodawca argumentował, że zgodnie z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien mieć prawo do odliczenia wydatku poniesionego na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania w rozliczeniu za rok 2023. Zaznaczył, że urządzenie służy do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz, że inwestycja została wykonana w celu dalszej termomodernizacji domu i zwiększenia efektywności energetycznej, a co za tym idzie, redukcji kosztów energii. Wnioskodawca podkreślił także, że wydatek ten został poniesiony z własnych środków i nie był dofinansowywany z żadnych zewnętrznych źródeł, co mogłoby być istotne w kontekście możliwości skorzystania z ulgi.

Katalog wydatków, które mogą zostać odliczone, nie uwzględnia zakupu i montażu klimatyzatorów

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wnioskodawca nie może odliczyć wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzacji inwerterowej z funkcją ogrzewania w trybie pompy ciepła powietrze-powietrze w ramach ulgi termomodernizacyjnej w roku 2023.

Dyrektor KIS stwierdził, że katalog wydatków, które mogą zostać odliczone, nie uwzględnia zakupu i montażu klimatyzatorów, nawet z wbudowaną pompą ciepła. Wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji inwerterowej z funkcją ogrzewania w trybie pompy ciepła powietrze-powietrze w 2023 r. nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

"Zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z 30 marca 2023 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”:

wydatki na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki, które zostały uwzględnione w powołanym rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i zostały poniesione w związku z realizacją konkretnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Katalog tych wydatków nie uwzględnia jednak wydatków na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła.

W konsekwencji wydatki poniesione na zakup klimatyzatora z funkcją ogrzewania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Zatem takie wydatki nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy PIT.

W związku z powyższym, nie ma Pan możliwości odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków poniesionych w 2023 r. na zakup i montaż klimatyzacji inwerterowej z funkcją ogrzewania w trybie pompy ciepła powietrze‑powietrze." - wskazał organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-2.4011.285.2023.1.AD