Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) refaktury za poniesione koszty mediów stanowią przychód podatkowy.

Koszty za media a przychód podatkowy

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą. Podatnik wynajmuje lokal pod działalność usługową. W umowie najmu jasno określono, że podatnik ponosi opłaty eksploatacyjne za zużycie energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody. Opłaty są rozliczane kwartalnie, a osoba prowadząca działalność gospodarczą wystawia refaktury na podstawie faktur otrzymanych od dostawców mediów. Istotne jest, że podatnik nie czerpie żadnej marży ani zysku z wystawiania refaktur, a całą kwotę otrzymaną z tytułu refaktur przekazuje dostawcom energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody. Działalność jest prowadzona od około 4 lat, a lokal objęty umową najmu ma powierzchnię około 70 m2. Podatnik zadał pytanie KIS czy wystawiane refaktury stanowią przychód podatkowy. Wnioskodawca uważa, że refaktury nie stanowią kosztów podatkowych, co obliguje do stwierdzenia, że nie powinien być odprowadzany podatek dochodowy.

KIS: refaktury stanowią przychód podatkowy

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było błędne. W opinii organu podatkowego, refaktury stanowią przychód podatkowy i podlegają opodatkowaniu. KIS stwierdziła, że w przypadku wynajmu nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, wszelkie kwoty uzyskane od najemców, w tym opłaty za najem i koszty mediów, są zaliczane do przychodów z działalności. Niezależnie od tego, czy koszty są uwzględnione w czynszu najmu czy refakturowane oddzielnie, stanowią one przychód podatkowy. Organ przyznał, że w przypadku, gdy wnioskodawca wystawia refaktury swoim najemcom za koszty mediów, takie jak energia elektryczna, gaz ziemny i woda, refaktury są uważane za część przychodu z działalności gospodarczej. Chociaż kwoty mogą być naliczane na podstawie faktur od dostawców mediów i nie są jeszcze faktycznie otrzymane, są one traktowane jako przychód podatkowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.417.2022.2.ISL